Het basisjaar is geschikt voor vluchtelingstudenten die:

  • een verblijfsvergunning hebben en minimaal 18 jaar oud zijn,
  • onder de ‘oude’ wet inburgering (2013) vallen,
  • Nederlands op minimaal B1 niveau beheersen,
  • Engels op minimaal B1- niveau beheersen,
  • in het land van herkomst onderwijs hebben gevolgd dat toelating biedt tot het hoger onderwijs (diplomawaardering op HAVO-niveau of hoger),
  • een bachelor, pre-master of master in het hoger onderwijs willen volgen.

Wil je doorstromen vanuit een internationale schakelklas (ISK)? Dat kan alleen als je wiskundige vaardigheden goed op niveau zijn (minimaal HAVO 5).