Sinds 2018 organiseren de pre-bachelor van Tilburg University en het schakelprogramma van Boswell-Bèta een gezamenlijke intake voor hun vluchtelingenprogramma’s. De ingangseisen, intaketoetsen en eindtermen van de basisjaren zijn grotendeels gelijk getrokken. Door middel van het uitwisselen van ervaringen en doorverwijzen van deelnemers geven we elke student optimale onderwijservaring mee terwijl kosten worden geminimaliseerd.


Boswell-Bèta is de voormalige bèta-afdeling van het James Boswell Instituut van de Universiteit Utrecht. Al meer dan dertig jaar verzorgt Boswell-Bèta onderwijs in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Dit onderwijs is gericht op Nederlandse en buitenlandse studenten die niet direct kunnen instromen aan de universiteit, waaronder vluchtelingstudenten die met steun van het UAF vakken volgen. In 2016 is Boswell-Bèta gestart met het aanbieden van een volledig schakeljaar voor vluchtelingstudenten in samenwerking met taalinstituten.Tilburg University Language Center verzorgt al meer dan 45 jaar taalcursussen voor hoogopgeleiden, waaronder cursussen Nederlands als Tweede Taal, gericht op het Staatsexamen NT2, programma II. Sinds 2017 bieden we een pre-bachelor aan voor vluchtelingstudenten, waarin we niet alleen aandacht besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde, maar er ook gewerkt wordt aan studiekeuze, studievaardigheden en academische vaardigheden. Daarnaast maakt een korte meeloopstage onderdeel uit van het curriculum.